Wednesday, January 12, 2011

shell tutor #1

One piece гээд хүүхэлдэйн киноны бүх ангийг татдаг скрипт зарим хэдэн анги дээр нь асуудал гарч магадгүй.

No comments:

Post a Comment